Velkommen

Oppstillinger er for deg som ønsker større klarhet rundt deg selv og dine relasjoner. Dette kan være i forhold til partnere, barn, foreldre eller søsken. Teknikken ble først utviklet av Bert Hellinger og har stadig utviklet seg videre, sist med bidrag fra Franz Ruppert og Vivian Broughton. Teknikken kan også belyse hva som er de ubevisste hindringene for at du kan oppnå det du ønsker.

Alle mennesker er født inn i et familiesystem. Skjebnen i dette systemet kan noen ganger sette begrensninger for vår livsutfoldelse. Ved å klarlegge våre innvevninger i familiesystemet kan vi begynne prosessen for å sette oss selv fri. Vår egen frihet er ikke avhengig av andre medlemmer i vår familie, men vår kjærlighet og lojalitet til opprinnelsesfamilien kan noen ganger gjøre oss ufrie, og ute av stand til å handle og ta valg i eget liv.

Oppstillinger handler om familiehistorien, relasjoner, tilknytning og overførte traumer.

Du kan også høre eller lese denne podcasten for mer mer informasjon om teorien og metoden.

“This is what the things can teach us: to fall, patiently to trust our heaviness. Even a bird has to do that before he can fly.”
― Rainer Maria Rilke
Advertisements